Confetti
Bestel nu het gratis lesmateriaal voor jouw groep! Bestel gratis

Privacy & Cookiereglement

Eurowijs en jouw privacy
Je kunt erop vertrouwen dat je persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, lees je in dit Privacy & Cookiereglement.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot jou als persoon. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

Waar hebben we deze gegevens voor nodig?
De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel kinderen een financiële educatie te bieden. Specifiek houdt het in dat (gast)docenten lesmateriaal op hun (privé)adres kunnen ontvangen, scholen gastlessen kunnen aanvragen en dat er telefonisch of via e-mail contact tussen scholen en gastdocenten kan plaatsvinden. 

Van wie verwerken we persoonsgegevens? 
Eurowijs bestaat voor het brede publiek en mensen kunnen ervoor kiezen zich als gastdocent te registreren. Over het algemeen zijn dit (ex-)medewerkers van de Volksbank en haar merken, medewerkers van andere banken, RegioBank intermediairs, maar kunnen bijvoorbeeld ook medewerkers van een stichting of gemeente zijn. Verder zijn de scholen een belangrijk onderdeel van Eurowijs. Persoonsgegevens die we hier verwerken zijn de gegevens van contactpersonen van scholen die zich registreren of een gastles aanvagen. 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 
Wanneer je als gastdocent een account aanmaakt vragen we de volgende gegevens van je:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (optioneel). 
Gegevens van een school (naam, adres en telefoonnummer) zijn publieke gegevens. Wanneer een school een contactpersoon opgeeft, geeft deze een naam en (privé)telefoonnummer op. 

Op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken we je gegevens?
Door je als gastdocent of als contactpersoon van een school te registreren geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor bovengenoemde doel.

Wat als ik mijn toestemming wil intrekken?
We vinden ook dat je je toestemming makkelijk moet kunnen intrekken. Dit kun je doen door een verzoek te sturen naar info@eurowijs.nl. Hierna worden je persoonsgegevens verwijderd. Wel behouden we de meta data in verband met rapportage doeleinde. Deze zijn echter niet te herleiden naar jou als persoon. Je kunt bovengenoemde e-mailadres ook gebruiken om:
- inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens we van je hebben.
- je e-mailadres te laten wijzigen.
- een vraag te stellen of een opmerking te geven. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Eurowijs is onderdeel van De Volksbank. De Volksbank N.V. (de Volksbank) voert een multimerkenstrategie met ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.  Dit zijn alle ondernemingen die behoren tot de groep van de Volksbank. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit delen met één van de merken van de Volksbank.
We maken gebruik van een verwerker, een leverancier, die voor ons de website onderhoudt. Met deze verwerker hebben we de juiste contracten gesloten om te zorgen dat de gegevens veilig zijn en dat de verwerker de gegevens voor geen ander doel mag gebruiken. De Volksbank is daarbij de (eind)verantwoordelijke voor het verwerken van je persoonsgegevens. 

Hoe borgen we jouw privacy?
Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan zorgvuldig met je data om en verkopen het nooit door. Bij de Volksbank hebben we een Privacy Officer en meerdere medewerkers Privacy. Zij zien erop toe dat  de privacyregelgeving- en bescherming worden nageleefd. Deze medewerkers Privacy werken op verschillende plekken in de organisatie en zijn daar aanspreekpunt op het gebied van privacy. De Privacy Officer is de interne toezichthouder en het centrale aanspreekpunt voor de organisatie en de externe toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. En we doen dit alleen voor de doelen waarvoor we deze gegevens verzameld hebben. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is en zolang als dat je er toestemming voor geeft. 

Omdat we ook begrijpen dat je, nadat je een account hebt aangemaakt, na verloop van tijd geen gebruik meer wilt maken van Eurowijs, verwijderen we je account nadat je 2 jaar niet bent ingelogd. Dit doen we natuurlijk ook op verzoek. Je kunt dit verzoek versturen  naar info@eurowijs.nl. Wel behouden we de meta data in verband met rapportage doeleinde. Deze zijn echter niet te herleiden naar jou als persoon. 

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt voor heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Voor bepaalde onderwerpen gelden daarnaast nog specifieke regels. 

Social Media
Op onze website staan buttons naar Instagram, Facebook, Youtube en Pinterest. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is je eigen verantwoordelijkheid. De social media buttons op onze website is uiteraard onze verantwoordelijkheid.

Cookies
Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren, in te kunnen loggen of om de bestelformulieren goed te laten werken. Met andere cookies kunnen we een website analyseren. Als je voor de eerste keer onze website bezoekt en elke keer daarna als je de cookies verwijderd hebt, vragen wij je om cookies te accepteren. Eurowijs gebruikt alleen functionele en analytische cookies voor webstatistieken en om bezoeken en kliks te meten.

Kan Eurowijs op basis van cookies weten wie ik ben?
Nee, de cookies die we gebruiken bewaren niet je naam, adres of andere persoonlijke gegevens.

Zijn cookies veilig?
Ja, een cookie is veilig en kan geen kwaad. Cookies hebben niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken. Cookies kosten je computer geen extra geheugen en maken je computer ook niet trager.

Externe links
Onze website bevat links naar websites van anderen. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor deze externe websites. We proberen externe links altijd actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. We adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze externe websites met je persoonsgegevens omgaan.

Wijziging van het Privacy- en Cookiereglement
We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden je daarom aan ons Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken. Onderaan onze website vind je een link naar de nieuwste versie van ons Privacy & Cookiereglement.

Vragen en inlichtingen
Heb je vragen over dit Privacy & Cookiereglement of wil je meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op via: info@eurowijs.nl of via:
Eurowijs
Antwoordnummer 4012 (geen postzegel nodig)
3500 VB  Utrecht

Ook voor klachten kun je ons op deze manier bereiken. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.